Sovereign issues of Ukrainian Eurobonds ceased to be benchmarks of the debt market (UKR)

Comments by Managing Partner of Rada Capital Anton Suprun on the Ukrainian Eurobond Market

Суверенні випуски українських єврооблігацій перестали бути бенчмарками боргового ринку.

На сьогоднішній день (13.02.2014), ряд компаній торгуються з дохідністю нижчою за криву суверенного боргу. Від’ємний спред між кривою дохідності суверенного боргу та дохідністю випусків корпоративних облігацій свідчить про те, що інвестори оцінюють ймовірність дефолту країни вище ніж дефолт корпорацій, які працюють в цій країні. Такий оптимізм інвесторів стосовно корпоративного сектору здається досить дивним, оскільки очевидно, що у разі дефолту України корпорації обов’язково скористаються можливістю реструктурузувати свої зобов’язання.

Слід також зауважити, що статус «квазісуверенного випуску» мають лише випуски м. Києва, а також випуски ДП “Фінансування інфраструктурних проектів”, які мають державну гарантію. Укрзалізниця, Нафтогаз України та державні банки не мають ніяких преференцій від статусу «компанії у державній власності».